דלג לתוכן העמוד
תפריט נגישות פייסבוק יוטיוב וואטסאפ عربيه

מכרז פומבי מס. 03/2022 – פרסום חוזר

מועצה מקומית כפר קרע

מכרז פומבי מס. 03/2022 – פרסום חוזר

תואר המשרה: מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות

דרגת המשרה ודירוגה: חוזה אישי 40% – 30% משכר מנכ"ל ברשות המקומית - בכפוף לאישור משרד הפנים.

היקף המשרה: 100%

כפיפות : גזבר המועצה

א. תיאור התפקיד:

       סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה ובתהליך יישומן;

• סיוע בהרחבת הפוטנציאל הכלכלי  של הרשות  וחיזוק  יכולותיה למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות;

• קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי

ומיצוי משאבים`

• פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב. שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.

ב. תנאי סף:

השכלה :תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף. או   תעודת סמיכות לרבנות ")יורה יורה(" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ג. ניסיון מקצועי : 

בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף או תעודת השכלה תורנית כאמור לעיל ניסיון של שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי ;

     הנדסאי רשום – שלוש שנות ניסיון מקצועי כאמור .

     טכנאי רשום – ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור.

ד. ניסיון ניהולי:

      יתרון לניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

ה. מאפיינים נוספים למשרה: 

אכפתיות ומעורבות חברתית . בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים. יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות. יכולת והבנה עסקית גבוהה. עצמאות ויצירתיות. עבודה תחת לחץ יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה. יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים. נסיעות מרובות.

ו. דרישות נוספות : יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה OFFICE ושימוש באינטרנט

• מועמדים למשרה שעומדים בתנאי הסף צפויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים .

מועמדות  למכרז בצירוף קו"ח, אישורים והמלצות יש להגיש במסירה ידנית  במשרד מזכיר המועצה מר מוחמד כנענה לא יאוחר מיום 10/05/2022 בשעה 12:00 בצהריים  .   

ההודעה מופנית לגברים ולנשים כאחד

                                                                                                                                     בברכה,

                                 עו"ד פראס בדחי

                                ראש המועצה