כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא מס' 7/2024 להגשת בקשות להיכלל במאגר הספקים למכרזי זוטא זוטא 08/04/2024 30/06/2024
מכרז לקבלת רשות שימוש ניהול הפעלה ואחזקה של מזנון בבית הספר תיכון אפריל 2024 פומבי 31/03/2024 22/04/2024
מכרז לקבלת רשות שימוש ניהול הפעלה ואחזקה של מזנון בבית הספר חטב אלסלאם אפריל 2024 פומבי 31/03/2024 22/04/2024

עבור לארכיון המכרזים