שם משתתף שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

شعدي رابي- الرئيس التنفيذي

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

יו"ר הועדה

חובה

حسين مصاروه - أمين الصندوق

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה

ايناس فاهوم - مهندسة المجلس

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה

عبد الفتاح أبو عطا

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה