שם משתתף שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

محمد كناعنة - سكرتير المجلس

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

יו"ר הועדה

חובה

نضال مصالحة - أمين الصندوق

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה

ايناس فاهوم - مهندسة المجلس

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה

عبد الفتاح أبو عطا

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת הקצאות מקרקעין - لجنة تخصيص مباني وأراضي عامهו

חבר

חובה