שם משתתף  שם והעדה  תפקיד  חובה / רשות

عزة ميسرة يحيى

הוועדה לקידום מעמד האישה

יו"ר הועדה

רשות

بروين عزب

הוועדה לקידום מעמד האישה

מרכזת הועדה

רשות

سجا ابو فنه

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

شروق مصاروة

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

مهى همام عبادي

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

سهى زحالقه

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

مهى عبدالله زحالقه

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

أمل غاعوي  יועץת לקידום מעמד האישה יועצת רשות