שם משתתף  שם והעדה  תפקיד  חובה / רשות

عزة ميسرة يحيى

הוועדה לקידום מעמד האישה

יו"ר הועדה

רשות

بروين عزب

הוועדה לקידום מעמד האישה

מרכזת הועדה

רשות

سجى أبو فنة

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

شروق مصاروة

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

سهى زحالقه

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

مها عبدالله زحالقه

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות

مها همام عبادي

הוועדה לקידום מעמד האישה

חבר

רשות