שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

نظير زحالقة

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

יו"ר הועדה

חובה

اشرف عثامنة

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

هيثم زحالقة

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

محمد طيارة

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

سامي فهمي زيد

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה