שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

شادي رابي - الرئيس التنفيذي

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

יו"ר הועדה

חובה

حسين مصاروه - أمين الصندوق

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

חבר חובה

 مدير قسم المشتريات

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

חבר חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

חבר חובה