שם משתתף שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

محمود مصالحه

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

יו"ר הועדה

חובה

سامي فهمي زيد

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

אחראי על פינוי וקליטה

חובה

شادي رابي - الرئيس التنفيذي

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ חבר חובה
شروق مصاروه محاميد ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ מנהלת ביטחון קהילתי חובה

لبنى عسلي

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

מזכירת הועדה

חובה

ايمان أبو فنة

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

עו"ס

חובה

اعتدال مصاروه

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ עו"ס חובה

الشيخ عبد الكريم مصري

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

איש דת

חובה

الشيخ رأفت كناعنة

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

איש דת

חובה

سيف مصري

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

מרכז הועדה

חובה

جريس سكران 

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

איש משטרה

חובה

عبد الفتاح أبو عطا

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

פקיד קליטה

חובה

ثروت مصالحة

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

ס.פקיד קליטה

חובה

حسن بدحي + بدر أبو عيشة

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

פעילי קליטה

חובה

عادل حسني عسلي

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

ביטוח לאומי

חובה

جريس سكران

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ

איש משטרה

חובה

الحاج حسن حسين عسلي

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ חבר חובה

سعيد أبو فنة

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ חבר חובה

تيسير أبو فنة

ועדת פס"ח ( פינוי סעד חללים ) لجنة الإغاثة في حالات الطوارئ חבר חובה