שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

القاضي محمد سعيد مصاروه

ועדת ערר על קביעת הארנונה - لجنة ألإعتراضات على ألأرنونا

יו"ר הועדה

חובה

المحامي عبد الكريم فنادقة

ועדת ערר על קביעת הארנונה - لجنة ألإعتراضات على ألأرنونا

חבר חובה

المحامي عمار راسم أبو عطا

ועדת ערר על קביעת הארנונה - لجنة ألإعتراضات على ألأرنونا

חבר חובה