שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות
رامي ابو خاطر  ועדת ספורט יו"ר הועדה רשות

اشرف عثامنة

ועדת ספורט

חבר

רשות

مراد صعابنة

ועדת ספורט

חבר

רשות

سليمان حسن مصاروه

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

سامر أبو عيشة

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

جميل يعقوب

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

سامي أبو فنة

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

ذكريات عزب مصالحة

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

مراد يعقوب

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

جواد قربي

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

عبد الكريم فنادقة

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

مرسي محمد مصاروة

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

تقي يعقوب

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

سمير يحيى

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

حسن مصالحة

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

نظير زحالقة

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

عمر سليم زيد

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

حسام زيتاوي

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

د. فتحي عريدي

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

هدى محسن

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

أسامة أبو رقية

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות

علي إسماعيل

ועדת ספורט
 
חבר
 
רשות