שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

فراس بدحي

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

יו"ר הועדה

רשות

محمود مصالحة

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

חבר

רשות

مصطفى عسلي

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

חבר

רשות

نظير زحالقة

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

חבר

רשות

سامي فهمي زيد

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

חבר

רשות

هيثم زحالقة

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

חבר

רשות

مرعي غاوي

ועדת משנה לתמיכות (רשות

חבר

רשות

مراد صعابنة

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

חבר

רשות

اشرف عثامنة

ועדת משנה לתמיכות (רשות)

חבר
 
רשות