שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות

سامي فهمي زيد

ועדת הרווחה

יו"ר הועדה

רשות

مراد صعابنة

ועדת הרווחה

חבר

רשות

قيصر عبادي

ועדת הרווחה

חבר

רשות

باسم كناعنة

ועדת הרווחה

חבר

רשות

نجوى يعقوب

ועדת הרווחה

חבר

רשות

اعتدال مصاروه - مديرة الشؤون الاجتماعية

ועדת הרווחה

מרכז הועדה

רשות