שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

سامي فهمي زيد

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

יו"ר הועדה

חובה

قيصر عبادي

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

رامي ابو خاطر

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

نظير زحالقة

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

حسين مصاروه - أمين الصندوق

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

سيف مصري - مدير الجباية

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

اعتدال مصاروه - مديرة الشؤون الاجتماعية

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה