שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות

فراس بدحي - رئيس اللجنة

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

יו"ר הועדה

חובה

مصطفى عسلي

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

חבר חובה
رامي ابو خاطر עדת הנהלה - لجنة الإدارة חבר חבר

محمود مصالحة

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

חבר חובה

نظير زحالقة

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

חבר חובה

 

     

سامي فهمي زيد

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

חבר חובה

نهاد أبو فنة

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

חבר חובה

اشرف عثامنة

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

חבר חובה

مراد صعابنة

ועדת הנהלה - لجنة الإدارة

חבר חובה