שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

عبد الجبار عزب

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

مدير اللجنة

חובה

علي اسماعيل

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

חבר

חובה

تقي يعقوب

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

חבר

חובה