שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

سليمان هيكل

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

مدير اللجنة

חובה

بكر زيد

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

חבר

חובה

ابراهيم غزيل

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

חבר

חובה