שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חבוה / רשות

اشرف عثامنة

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

יו"ר הועדה

רשות

د. محمد خليل يحيى

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

חבר

רשות

محمد محسن

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

חבר

רשות

رائد جميل يعقوب

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

חבר

רשות

عنان عزب

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

חבר

רשות

مروان طيارة

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

חבר

רשות

عبد الله خليل مصاروة

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

חבר

רשות

ضرار مصاروة

ועדה לשימור אתרי מורשת - لجنة الحفاظ على المواقع ألأثرية

חבר

רשות