שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

محمد كناعنه سكرتير المجلس

וועדת תרומות

יו"ר הועדה

רשות

حسين مصاروه محاسب المجلس

וועדת תרומות

חבר

רשות

هشام مصاروه مستشار قضائي

וועדת תרומות

חבר

רשות