השירות הפסיכולוגי החינוכי - שפ"ח

השירות הפסיכולוגי בעיריית כפר קרע קם לתחייה בחודש ינואר 2006 לאחר שהעירייה  הכריזה על חצי תקן פנוי לתפקיד פסיכולוג חינוכי. השירות הפסיכולוגי התחיל לתפקד מחדש עם מינימום משאבים (פסיכולוג אחד ב-50% משרה). באוגוסט 2006 ולאחר מאמצים רבים והתקשרויות עם שפ"י והפסיכולוג המחוזי קיבלנו תוספת של 150% תקנים והמשכנו לגדול. כיום מועסקים בשפ"ח חמשה פסיכולוגים בהיקף של 4.33 משרות (אחד מהם פסיכולוג חינוכי מומחה בהיקף של 100%) וחצי תקן פנוי שיאויש בחודש הקרוב.

שירותים הניתנים ע"י השפ"ח:
  1. מתן הדרכה, קונסולטאציה וליווי (א) לצוותים פדגוגיים: למנהלים, למחנכים, למורים, לגננות וליועצות. (ב) להורים, בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות הנפש שלהם במערכת החינוך ברמות של איתור ומניעה.
  2. במקרים של ילדים בסיכון- התערבות מערכתית במסגרת החינוכית, הערכה ראשונית של הילד והמלצות לגבי המשך ההתערבות.
  3.  אבחון והערכה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד וטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה.
  4. השתתפות בוועדות השמה ושיבוץ, וועדות שילוב בית ספריות ויישוביות וגם וועדות החלטה.
  5. התערבות טיפולית ראשונית לילדים בסיכון.
  6. במקרי חירום- התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.  


כיום השירות הפסיכולוגי נותן שירותים לבתי ספר יסודיים וגנים באופן מלא ולחטיבות ביניים ברמה של אבחון והערכה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.​