הרשות פועלת לפני ההנחיות המנהליות של משרדי הממשלה ובמיוחד ע"פ חוזרי מנכ"ל משרד הפנים וחוזרי מנהל הכללי של משרד החינוך.

​​​ניתן לעיין בהנחיות המנהליות והנהלים של הרשות במשרדו של מזכיר המועצה,
בימים א' ו-ד' בין השעות 10:00-11:00 בתיאום מראש.
מספר טלפון לתיאום: 074-7558664 שלוחה 104.