הממונה על חופש המידע

​​הממונה על חופש המידע: מוחמד כנאענה – מזכיר המועצה
טל: 04-6356730
מייל:   [email protected]


חוק חופש המידע,שנכנס לתוקפו במאי 1998- התשנ"ח קובע כי "לכל אזרי ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית" , באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

לצפייה בנוסח חוק חופש המידע לחץ כאן >>

חוק חופש המידע

 1. קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.
 2. להלן הסכומים המעודכנים :
  • אגרת בקשה למידע : 20 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה.
  • אגרת טיפול: החל משעת העבודה הרביעית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו- אגרת טיפול בסך של 30 ₪.
  • אגרת הפקה: 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב, או 4.08 ש"ח לדיסקט מחשב.
   מבקש המידע ימלא את הטופס המצורף בזה.
  • המועצה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו תוך 30 יום.
  • החליטה המועצה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטה תוך 15 יום.
  • דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע: מר מוחמד כנאענה.

​​לשימושך, טופס פניות לקבל מידע 

דוחות חופש המידע 

דו"ח חופש המידע לשנת 2018

דו"ח חופש המידע לשנת 2017

דו"ח חופש המידע לשנת 2016