עיריית כפר קרע מזמינה ספקים/קבלנים/יועצים אשר מעוניינים להיכלל במאגר הספקים של העירייה לקבלת שירותים/אספקת טובין (להלן: "מאגר הספקים") ואשר עונים על כל תנאי הסף כמפורט במסמכי הקול קורא להגיש בקשה להיכלל במאגר.

הרישום במאגר הספקים נדרש לצורך השתתפות במכרזי זוטא ו/או לצורך השתתפות בנוהל הצעות מחיר שעורכת העירייה במקרים של פטור ממכרז.

כל ספק/קבלן/יועץ המבקש להיכלל במאגר הספקים, חייב להגיש את הצעתו בהתאם למסמכי הקול קורא (להלן: "ההליך") באמצעות הטופס המקוון ובצירוף כל האישורים והמסמכים הדרושים כמפורט במסמכי הקול קורא.

הרישום למאגר הינו עד ליום 30.6.2024 בשעה 12.00.

הרשמה למאגר יועצים ו/או ספקים למכרזי זוטא - עיריית כפר קרע. לחץ כאן להגיש בקשה.

 

מודעת פרסום הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים/קבלנים/ספקים הדיגיטלי לצורך השתתפות במכרזי זוטא של עיריית כפר קרע.

קול קורא מספר 7/2024 להגשת בקשות להיכלל במאגר הספקים למכרזי זוטא בעיריית כפר קרע.

 

לנוחיותכם, מאגר הספקים המאושר יפורסם באתר העירייה.