היחידה עוסקת בטיפול בכל הקולות הקוראים בשיתוף עם המחלקות המקצועיות השונות ברשות , פועלת לקידום והכנת תוכניות עסקיות לקידום ופיתוח הישוב והגדלת מקורות ההכנסה .

מנהלת היחידה גברת סג'א אעלימי