יחידת הבריאות עוסקת בהכנת תוכניות אסטרטגיות לקידום בריאות הציבור בכלל האוכלוסיה , קידום אורח בריא ואיתור מחלות נפוצות ומתן פתרונות באמצעות פעילויות ותוכניות הסברה בשיתוף גורמים מקצועיים 

וקופות החולים הפועלות בתחום הישוב ובתיאום וליווי משרד הבריאות.

מנהלת היחידה הגברת סומה עסלי