חוק עזר לכפר קרע (מודעות ושלטים), התשע"ג-2013

חוק עזר לכפר קרע (מודעות ושלטים), התשע.pdf