פעילויות המחלקה​

בטחון ובטיחות

 • רענון ביקורת בנושא ביטחון בטיחות
 • ניהול בטיחות מוסדות חינוך
 • תרגול מוסדות חינוך בנושא חירום ( תרחישי מלחמה ורעידות אדמה)
 • ביקורת מיגון מוסדות ציבור
 • הכנת מערך חירום , נוהל ועדות חירום ותרגול ( מל"ח , פס"ח)
 • קביעת נוהל ביטחון בארועים וכנסים ושמירה על סדר ציבורי.

מוסדות חינוך

 • ביקורת נוהלי ביטחון / בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל –משרד החינוך
 • תרגול מוסדות חינוך לשעת חירום.
 • הפעלת מוקד שמירה והתקנת מערכות מיגון.
 • הפעלת מאבטחים במוס"ח בשעות הלימוד הפורמליות.

שיטור קהילתי

 • הפעלת ניידת שיטור קהילתית.
 • קביעת נוהלי עבודה בהתאם לניתוח המצב העכשווי
 • רענון נוהלי עבודה קיימים
 • העמקת הקשר והשת"פ עם תחנת עירון/נקודת כפר קרע
 • יישום חוק השמירה
 • הפעלת חוק השמירה
 • התקנת אמצעים נוספים.

פיקוד העורף

 • מימוש תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף.
 • יישום נוהלים ופקודת הערכות.
 • מימוש ביצוע תוכנית הג"א.

קישור לאתר פיקוד העורף >>

​מטה בטיחות בדרכים

 • ישום תוכניות עבודה כפי שגובשה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 • קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.
 • העברת הקצאות למוסדות החינוך עפ"י התוכנית.
 • מעקב ביצוע.

 

שב"ס (שירות בתי הסוהר)

 • העסקת עובדי שירות ע"פ החוק להעסקת עובדי שירות
 • ולפי חוזה התקשרות להפעלה בית המועצה (המעסיק) לשב"ס.
 • של"צ

 

שירות תועלת לציבור – העסקת עובדי שירות דרך משרד רווחה.