חוקי עזר כפר קרע סלילה, תיעול ושצ-פ – חיקוקי שלטון מקומי-1023.pdf

קובץ התקנות  פרסום חוקי עזר כפר קרע סלילה, תיעול ושצפ – חיקוקי שלטון מקומי-1023