דלג לתוכן העמוד
תפריט נגישות פייסבוק יוטיוב וואטסאפ עברית

بروتوكولات

فلتر:
بروتوكولات
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול מליאה מס' 12 19/12/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 19/12/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 07/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 22/08/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 27/07/2023
פרוטוקול מליאה מס' 8 11/07/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 06/06/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 09/05/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 18/04/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 14/03/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 14/02/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 24/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 10/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 13/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 13/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 08/11/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 13/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 02/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 05/07/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 14/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 10/05/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 20/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 08/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 08/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 25/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 28/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 08/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 23/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 02/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 14/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 05/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 14/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 10/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 03/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 06/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 06/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 15/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 11/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 02/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 02/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 13/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 12/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 27/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 08/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 08/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 10/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 10/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 06/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 01/09/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 28/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 14/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 07/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 09/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 13/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 08/04/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 03/03/2020
פרוטוקול מליאה מס' 3 04/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2020 04/02/2020
פרוטוקול מליאה מס' 2 21/01/2020
פרוטוקול מליאה מס' 1 14/01/2020
פרוטוקול מליאה מס' 16 31/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 15 03/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 05/11/2019
פרוטוקול מליאה מס' 13 08/10/2019
פרוטוקול מליאה מס' 12 14/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 03/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 06/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 09/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 25/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 22/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 05/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 16/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 05/03/2019
פרוטוקול מליאה מס' 3 05/02/2019
פרוטוקול מליאה מס' 2 16/01/2019
פרוטוקול מליאה מס' 1 08/01/2019
פרוטוקול מליאה מס' 11 20/11/2018
פרוטוקול מליאה מס' 12 07/08/2018
פרוטוקול מליאה מס' 10 06/06/2018
פרוטוקול מליאה מס' 9 01/05/2018
פרוטוקול מליאה מס' 4 30/04/2018
פרוטוקול מליאה מס' 3 21/03/2018
פרוטוקול מליאה מס' 7 20/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 13/03/2018
פרוטוקול מליאה מס' 5 06/03/2018
פרוטוקול מליאה מס' 2 21/02/2018
פרוטוקול מליאה מס' 12 07/12/2017
פרוטוקול מליאה מס' 11 14/11/2017
פרוטוקול מליאה מס' 10 03/10/2017
פרוטוקול מליאה מס' 9 12/09/2017
פרוטוקול מליאה מס' 8 15/08/2017
פרוטוקול מליאה מס' 7 11/07/2017
פרוטוקול מליאה מס' 6 05/06/2017
פרוטוקול מליאה מס' 5 05/06/2017
פרוטוקול מליאה מס' 4 02/05/2017
פרוטוקול מליאה מס' 3 11/04/2017
פרוטוקול מליאה מס' 2 07/03/2017
פרוטוקול מליאה מס' 1 07/02/2017
פרוטוקול מליאה מס' 10 08/11/2016
פרוטוקול מליאה מס' 9 12/10/2016
פרוטוקול מליאה מס' 8 16/08/2016
פרוטוקול מליאה מס' 7 31/07/2016
פרוטוקול מליאה מס' 6 05/06/2016
פרוטוקול מליאה מס' 5 03/05/2016
פרוטוקול מליאה מס' 4 12/04/2016
פרוטוקול מליאה מס' 3 08/03/2016
פרוטוקול מליאה מס' 2 09/02/2016
פרוטוקול מליאה מס' 1 12/01/2016
פרוטוקול מליאה מס' 14 29/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 15 29/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 13 15/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 12 25/11/2015
פרוטוקול מליאה מס' 11 10/11/2015
פרוטוקול מליאה מס' 10 08/09/2015
פרוטוקול מליאה מס' 9 23/08/2015
פרוטוקול מליאה מס' 8 04/08/2015
פרוטוקול מליאה מס' 6 09/06/2015
פרוטוקול מליאה מס' 7 09/06/2015
פרוטוקול מליאה מס' 5 26/05/2015
פרוטוקול מליאה מס' 4 07/04/2015
פרוטוקול מליאה מס' 3 03/03/2015
פרוטוקול מליאה מס' 2 15/02/2015
פרוטוקול מליאה מס' 1 27/01/2015
פרוטוקול מליאה מס' 11 22/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 12 22/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 14 22/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 10 02/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 9 04/11/2014
פרוטוקול מליאה מס' 8 22/09/2014
פרוטוקול מליאה מס' 7 26/08/2014
פרוטוקול מליאה מס' 6 23/07/2014
פרוטוקול מליאה מס' 5 06/04/2014
פרוטוקול מליאה מס' 3 04/03/2014
פרוטוקול מליאה מס' 2 17/02/2014
פרוטוקול מליאה מס' 1 04/02/2014
פרוטוקול מליאה מס' 14 30/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 13 29/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 11 10/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 12 10/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 10 03/12/2013