שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

فراس بدحي

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

יו"ר הועדה

חובה

مصطفى عسلي - نائب الرئيس

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

نظير زحالقة

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר 

חובה

محمود مصالحة

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

عصام طيارة - مدير الشؤون الاجتماعية  (מכלול אוכלוסיה)

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

محمود مصاروة - مراقب المجلس

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

ايناس فاهوم - מכלול הנדסה

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

سفيان عسلي - אחראי מים

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

سامي زيد - مدير قسم المشتريات  - מכלול לוגיסטיקה

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

لبنى عسلي - سكرتيرة اللجنة

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר

חובה

لبنى عسلي

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

מזכירת הועדה

חובה

غانم مصاروة  - מכלול הסברה

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

محمود زحالقة - אחראי חשמל

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

عبد الله زيد - اتحاد مياة وادي عارة

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

تيسير أبو فنة  - אחראי אחזקה

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

رفعت عثامنة  - מכלול כח אדם

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

فتحي عفانة  - אחראי איכות הסביבה

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

فريد مصاروة  - סגן אחראי אחזקה

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

رائد أبو سرية - אחראי מחסנים

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

نضال مصالحة - أمين الصندوق

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

المحامية شروق مصاروة

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

نور الدين أبو فنة - אחראי  דלק והסעים

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה

شلومو عبادي - יקל"ר

ועדת מל"ח ( משק לשעת חירום ) - لجنة إدارة حالات الطوارئ

חבר
 

חובה