שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

مصطفى عسلي

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

יו"ר הועדה

חובה

سامي فهمي زيد

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה

باسم كناعنة

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה

احمد زيد

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה

عصام طيارة - مدير الشؤون الاجتماعية

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה

رشيد عثامنة - مدير قسم التربية والتعليم

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה

جريس سكران + موطي جباي - الشرطة الجماهيرية

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה

معن مصالحة

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה

محمد كناعنة - سكرتير المجلس

ועדה למיגור האלימות - لجنة مكافحة العنف

חבר

חובה