שם משתתף שם הועדה  תפקיד  חובה /רשות

هيثم زحالقة

הועדה לקריאת שמות רחובות ומקומות ציבוריים

יו"ר הועדה

רשות

محمود مصالحة

הועדה לקריאת שמות רחובות ומקומות ציבוריים

חבר

רשות

مصطفى عسلي

הועדה לקריאת שמות רחובות ומקומות ציבוריים

חבר

רשות

يوسف فنادقة

הועדה לקריאת שמות רחובות ומקומות ציבוריים

חבר

רשות

كمال مصالحة

הועדה לקריאת שמות רחובות ומקומות ציבוריים

חבר

רשות

نظير زحالقة

הועדה לקריאת שמות רחובות ומקומות ציבוריים

חבר

רשות

محمد مصاروة - قاضي متقاعد

הועדה לקריאת שמות רחובות ומקומות ציבוריים

חבר

רשות