בדצמבר 2016 נבחרה מועצת תלמידים רשותית בבחירות ישירה ממועצות התלמידים בבתי הספר ביישוב - 3 חט"ב ו-4 תיכונים, כאשר כול בית ספר בחר בנציגים למועצה הרשותית.
נבחרו מבתי הספר 21 חברי מועצה רשותית.

 

הרכב הועדה

התקיימו בחירות לראשות מועצת התלמידים ולעוד תפקידים נוספים כדלקמן:

 1. ​ראש המועצה- עבדאלה זחאלקה
 2. סגן ראש המועצה- אדם עתאמנה
 3. רכז המועצה- מיאר מדלג
 4. מזכיר המועצה- גמיל אבו פנה
 5. דובר המועצה- נור מסארווה

 

פעילות המועצה
 1. ​ המועצה פועלת פעילות נרחבת בתוך בתי הספר ומתכנסת אחת לחודש באופן קבוע. 
 2. המועצה מתכנסת במרכז קהילתי
 3. המועצה הפעילה את פעילות מנהל חבר ונוער בחודש רמדאן והקימה פרוייקטים שונים כדוגמת אירוע פוזי מוזי.
 4. מועצת התלמידים מלווה ע"י מחמד עסלי מנהל מחלקת הנוער ברשות.מועצת התלמידים מפעילה פרוייקטים בשיתוף עם שאר המחלקות כמו עיר ללא אלימות ומחלקת הרווחה.
 5. למועצה יש נציגים פעילים במועצת התלמידים הן המחוזית והן הארצית.
 6. מועצת התלמידים לוקחת חלק בכול הסמינארים שמתקיימים במחוז.

חשוב לציין שחברי המועצה עברו שתי הכשרות שהוקצו עבורם במנהיגות, הובלה ובניית פרוייקטים.