שנת 2017

תיאור עבודה עלות משוערת ללא מע"מ הערות 

ביצוע עבודות שיקום קרצוף ריבוד לכביש  " אלדהרה  "מביתו של המנוח מחמוד חידר זחאלקה ועד מסגד אבו בכר .

0.6 מיליון ש"ח

 

ביצוע עבודות שיקום קרצוף ריבוד לכביש  " בדר "

200,000 ש"ח

 

ביצוע תוכניות מפורטות לשכ' אלנאזה ועין ורדה

   

הכנת תוכנית מספור לכל בתי האב בישוב

   

המשך סקר מדידות נכסים לארנונה

   

המשך פריצת ועבודת פיתוח וסלילה לכביש טבעת ד'

2  מיליון ש"ח

 

המשך פריצת כביש טבעת ב' – כביש ברוחב 25 מ'

   

המשך פריצת כביש מס' 5 מול מגרשם של  מוחמד פריד עתאמנה , נזאר וג'יה אבו סרייה , אמיר סעיד אבו סרייה ,וסלמאן זחאלקה  עד כביש " אלמפאחר " .

100,000 ש"ח

פירוקים ובניית קירות בלבד ללא המחסן והסככה

המשך שיווק מגרשים בשכ' סטלין ואלחורנה

   

הנחת קטע קו ניקוז  במגרש עלי אסמאעיל אסמאעיל ומוסא אסמעיל ורשיד עתאמנה,  חומר הצנרת בשטח  והתאים והשוחות נמצאים במחסן  בשכ' אלחוארנה .

50,000 ש"ח

עבודות הביוב והניקוז יבוצעו ע"י התאגיד / השתתפות המועצה לעבודות הניקוז

הנחת קטע קו ניקוז שכונתי בחלקת  מוחמד זחאלקה / אבו בשארה  .

110,000 ש"ח

עבודות הביוב והניקוז יבוצעו ע"י התאגיד, השתתפות המועצה לעבודות הניקוז

העתקת עמודי חשמל בכבישים פנימיים

5,000 ש"ח

 

הרחבת כביש מס' 34 " אלדהרא " מול מגרשם של מדחת זחאלקה  + בשיר זחאלקה

90,000 ש"ח

 

עבודות פיתוח בכביש כניסה ראשית שלב ב  מהכיכר עד חנות טיבה .

6 מיליון ש"ח  

עבודות פיתוח כביש " אבו ח'ושם שלב ב' ממגרש עאסי קאר ועד למוחמד אבו בשארה

3.6 מיליון ש"ח

 

עבודות פיתוח כביש " חטין "  כולל בניית מעגל התנועה חטין

3.5 מיליון ש"ח   

עבודות פיתוח כביש כניסה ראשית  שלב א

6.5 מיליון ש"ח

 

עבודות פיתוח לכיכר פאטמה אלזהראא

0.6 מיליון ש"ח

 

עדכון שימות הכבישים בישוב ועריכת מפה ממוחשבת

15,000 ש"ח

דרוש הכנת הצעה

עריכת סקר ומיפוי לתשתית בזק הקיימת לצורך שיקום ע"י חב' בזק

40,000 ש"ח

 

פריצת כבישים / דרכים בשכ' סטאלין

20,000

למתן הנחת תשתית מים וביוב וגישה לבתים שנבנו ובבנייה

 

שנת 2016

תיאור עבודה  עלות משוערת ללא מע"מ  הערות 

ביצע עבודות הכנת תשתית לשוליים בכביש " עלי בן אבי טאלב " (פירוקי בטון ופינוי, חפירה  הידוק ומצעים )
 

70,000
 

עבודות האספלט יבוצעו ע"י הקבלן של משרד התחבורה

המשך פריצת כביש מס' 5 מול מגרשם של  מוחמד פריד עתאמנה , נזאר וג'יה אבו סרייה , אמיר סעיד אבו סרייה ,וסלמאן זחאלקה  עד כביש " אלמפאחר " .
 

100,000

פירוקים ובניית קירות בלבד ללא המחסן והסככה .

הנחת קטע קו ניקוז  במגרש עלי אסמאעיל אסמאעיל ומוסא אסמעיל . (חומר הצנרת בשטח  והתאים והשוחות נמצאים במחסן  בשכ' אלחוארנה) .
 

50,000
 

עבודות הביוב והניקוז יבוצעו ע"י התאגיד / השתתפות המועצה לעבודות הניקוז .

הנחת קטע קו ניקוז שכונתי בחלקת  מוחמד זחאלקה / אבו בשארה  .
 

110,000
 

עבודות הביוב והניקוז יבוצעו ע"י התאגיד / השתתפות המועצה לעבודות הניקוז .

הנחת קטע קו ניקוז שכונתי בכביש מול מגרש סאלח כאייד זחאלקה .
 

134,000
 

קו ניקוז בלבד .

העתקת כבל שחור שחוצה סלון ומטבח גב' רולה אבו סאלמה .
 

7,000
 

בזק מבקשת תשלום כספי להעתקת הכבל

העתקת ע.ט בכביש " קובאא אלדאארי ליד בניין סינמאא .
 

13,000

בזק מבקשת תשלום כספי להעתקת העמוד

העתקת שני עמודי בזק בכביש  "חסאן בן ת'אבת  " ליד מזייד זחאלקה .
 

5,000

בזק מבקשת תשלום כספי להעתקת העמוד

הריסות והרחבת כביש מס' 32 " אלערק " מול מגרש ע.אלרחים כבהאא .
 

40,000

הריסות ובניית קירות בטון ושערים בלבד

כביש " חטין "  מביתו של ע.אלמלק פנאדקה ועד צומת כביש "טארק בן זיאד ליד בית המנוח ח'ירי כנהוש יחיא ז"ל.
 

90,000

העבודה תבוצע ע"י התאגיד / חלק השתתפות המועצה .

כביש "אלערק"  - מביתו של נואף אבו אלהיש וסופרמרקט סופרזול עד ביתו של ע.אלרחים כבהא .
 

190,000
 

העבודה תבוצע ע"י התאגיד / חלק השתתפות המועצה .

כנ"ל כביש מס' 34 " אלדהרא " מול מגרשם של מדחת זחאלקה  + בשיר זחאלקה .
 

90,000
 

הריסות ובניית קירות והחזרת שערים

עדכון שימות הכבישים בישוב ועריכת מפה ממוחשבת .
 

15,000
 

דרוש הכנת הצעה

פריצת כבישים / דרכים בשכ' סטאלין .
 

20,000
 

למתן הנחת תשתית מים וביוב וגישה לבתים שנבנו ובבנייה

 

שנת 2015

תיאור  עלות משוערת ללא מע"מ  הערות 

הכנת תוכניות מפורטות  לביצוע כיכרות: כיכר פאטמה אלזהראא , כיכר ח'אלד בן אלוליד, כיכר חטין, כיכר אלערק
 

0.3  

הכנת תוכנית להפעלת תחבורה ציבורית בתוך ומחוץ לישוב ע"י המפעיל חב' קווים  במימון משרד התחבורה .
 

   

המשך ביצוע הנחת קו ניקוז מסופר זול – נעמאן אבו עטא  ושכ' אלדהרה
 

   

המשך בניית תחנת אלנזאזה ע"י תאגיד מי עירון .בתיאום עם המועצה
 

12 מיליון
 

 

המשך הנחת קטע קו ניקוז בשכ' הדרומית ליד מגרש רשיד עתאמנה + עלי אסמעיל אסמעיל.
 

0.1 מיליון
 

 

המשך טיפול בחוקי העזר השונים
 

שוטף
 

 

המשך עבודות פיתוח בכביש " אבו חו'שם" (ממגרש עאסי קאר – עסק מייסרה עסלי  להתחברות לכביש הטבעת)
 

   

המשך עבודות פריצה ועבודות פיתוח  בכביש טבעת
 

2 מיליון
 

 

המשך שיווק מגרשים בשכ' סטלין שלב ב' . המשך תכנון לשיווק מגרשים בשכ'  אלחוארנה
 

שוטף  

התחלת ביצוע הנחת מערכת ביוב מאספיים בשכ' הדרומית המערבית והמזרחית  (סנדחאוי , אלערק ואלדהרא , ובשכ' שונות בישוב
 

16 מיליון
 

בתיאום עם תאגיד מי עירון .

טיפול באופן יסודי בתופעת בנייה בלתי חוקית בשכ' אלנזאזה  ואחרים
 

   

טיפול בפתרון בעיית  הניקוז ובקו ביוב בחלקת מוחמד זחאלקה ( אבו בשארה ) בכביש אבו חוש'ם
 

0.3 מיליון
 

 

טיפול בתוכנית המתאר ( תכנון כללי) . ותוכניות מפורטות
 

   

ניקוי והסדרת נחל ברקן +נחל ואדי עארה .בתיאום עם רשויות הניקוז הכרמל והשרון
 

שוטף
 

 

עבודות הרחבת ופיתוח , שיפור חזות והסדרת התנועה בכביש הכניסה הראשית (פינוי ערימות חול , סככות , סידור שילוט , חניית רכבים זרים , שיפור נופי והגינון, טיפול בבניה בלתי חוקית ועוד)
 

   

עבודות פיתוח בכביש  " בן אלדורב " .(בשכ' חלמי זוהדי פנאדקה  ודרומה עד ביתו של מחמוד אניס אבו חוסין
 

1.7 מיליון
 

 

עבודות פיתוח בכביש " חטין " .( כביש המוביל לב"ס חט"ב א' ויסודי ב' – דרך בשכ' ע.אלמלק פנאדקה ועאייד אבו פול ).תקציב משרד תחבורה
 

1.6 מיליון
 

 

עבודות פיתוח בכביש " עומר בן אלח'טאב " .( בשכ' ד"ר אדריס זחאלקה ומסגד עומר בן אלחטאב
 

3 מיליון
 

 

עדכון שימות הכבישים . כולל התקנת עמודים ושילוט בתוכנית מסודרת .
 

0.4 מיליון
 

 

פירוק שלטים , מודעות שהותקנו על עמודי בזק , חשמל וכו... שהותקנו בצורה לא חוקית ללא ידיעת ואישור המועצה בכביש כניסה בפרט וכבישים פנימיים בכלל
 

 

מבצע ע"י קבלן חיצוני ומשטרה יחד עם מח' רישוי עסקים

פרויקט עבודות תחזוקה שנתית שוטפת לעבודות  אספלט בכבישים  פנימיים בשכ' שונות בכפר .
 

 

במסגרת מכרז מס' 11/14

פריצת מערכת דרכים וכבישים למגרשים בשכ' סטלין .
 

0.1 מיליון
 

 

שיקום כיכר " סלאח אלדין "  וכיכרות כביש המועצה וכביש אבן סינאא
 

0.03
 

 

 

שנת 2014

תיאור 

עלות משוערתללא מע"מ 

הערות

המשך טיפול בבעיית רמזור בכניסה ראשית
 

 

בתיאום עם מע"צ

העתקת עמודי חשמל ורשת מתח גבוה מכבישים פנימיים .בתיאום עם חב' חשמל  .(שכ' נדא אלחק , אלג'זירה , אלערק , מרכז הכפר וכו
 

 

ע"י חב' חשמל ובזק

הרחבת דרך בשכ' ח'לת אלשלח ( משפ' עלימי , פנאדקה , עתאמנה  וכו
 

0.6 מיליון
 

 

התקנת תשתית וחיבורי בזק לכל המסגדים בכפר במסגרת פרוייקט  איחוד מואזין  ( توحيد الأذان )
 

   

פרויקט בניית קירות בטון בבית קברות . (ניצול תקציב משרד דתות )
 

0.09 מיליון
 
 

פרויקט שיקום , קרצוף וריפוד כבישים  בגרעין הכפר במסגרת מכרז מס' 05/14
 

0.01 מיליון, ניצול תקציב פיתוח ת.ב.ר
 

 

שיקום עמודים ותמרורים בכבישים פנימיים
 

0.02 מיליון