​​בקשות למתן תמיכה ניתן להגיש למזכיר המועצה מוחמד כנעאנה במסירה ידנית בלבד.​​

טופס בקשה לקבלת תמיכות לשנת 2019 >>​