מחלקת המחשוב

מחלקת המחשוב במועצה הינה גוף האחראי על כלל מערכות המחשוב בארגון בהיבט של חומרה, מערכות תוכנה, תקשורת, טכנולוגיית מידע, תמיכת משתמשים והדרכות.

 מחלקת המחשוב מטפלת בתחזוקת שבר, תחזוקה מונעת לרשת המחשוב והטמעת יישומים.

כמו כן, מסייעת המחלקה בביצוע יעיל של פעילויות שונות במחלקות המועצה ע"י שימוש בטכנולוגיית מידע מתקדמת.
המחלקה אחראית למתן שירותי מחשוב למחלקות המועצה ולמוסדות החינוך

 פעילויות:

 • טיפול בכל הקשור לנושאי המחשוב במועצה: חומרה ותוכנה.
 • רכישת הציוד ותחזוקתו, כולל עדכון גרסאות וחידוש ציוד.
 • אחריות על ההדרכה בתחום המחשוב.
 • מתן הרשאות למשתמשים השונים.
 • מתן גיבוי שוטף בתחום המחשוב לעובדי המועצה.
 • איתור תקציבים לפיתוח תשתיות תקשוב.
 • ייצוג הרשות מול מנהלת מנב"ס וקישורים, ומנהל למדע ולטכנולוגיה (משרד החינוך).   
ניהול מערך המיחשוב של מוסדות החינוך במועצה (בתי ספר והגנים):
 • סיפוק תשתיות המיחשוב הנדרשות  וניהול מערך התחזוקה של מוסדות החינוך.  
 • ניהול רכש והתקנה של ציוד מחשבים במוסדות החינוך.
 • קידום תשתיות אינטרנט בבתי הספר.
 • אחריות לתפעול השוטף של המערכות הקיימות בבתי הספר.
 • קשר עם מחלקת חינוך במועצה ובתי הספר לרכישת לומדות והתאמתן לצרכי בית הספר והגנים.
 • ביצוע שדרוגים מדי שנה בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה במטרה לעמוד  בסטנדרטים טכנולוגים מובילים.
 • מטרות
 • הקו המנחה בכל המערכות של הרשות  הינו מקום מרכזי אחד של שרות לציבור, כלומר כתובת מרכזית אחת לפניות בציבור בכל נושא שהוא
 • שיפור כלים פנימיים התומכים בממשק העבודה מול התושב
 • מידע לכלל הציבור – זמינות השירותים המקוונים לאזרח (תשלומים וכו') תוך הרחבת התוכן - שקיפות המידע באתר האינטרנט על ידי העלאת טפסים רשמיים הנדרשים לתושב בפנייתו לגופי הרשות השונים, מערכת פניות ציבור הצגת גופי הרשות והפעילויות שברחבי הכפר.
 • עמדת מידע מחוברת לאינטרנט לשרות התושבים בבניין המועצה
 • מידע לפרט ספציפי - אישור זכות וזכאות, מצב חשבון, מצב טיפול בפניה, הודעות לגורמים פרטיים או לקבוצות אוכלוסייה מסוימות. המידע אמור להיות זמין, עדכני ואחיד ללא תלות בגורם אליו פונה האזרח בבקשת פרטים
 • תמיכה בקידום שירותים טכנולוגיים ברחבי העיר בקשר עם גורמים חיצוניים כדוגמת אינטרנט אלחוטי, מרכזי הדרכה טכנולוגיים ועוד