שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

علي اسماعيل

ועדת הנצחת הרוגי הטירור- لجنة احياء ذكرى ضحايا الاهراب

יו"ר הועדה

רשות

رامي ابو خاطر

ועדת הנצחת הרוגי הטירור- لجنة احياء ذكرى ضحايا الاهراب

חבר רשות

معن مصالحة  - مركز اللجنة

ועדת הנצחת הרוגי הטירור- لجنة احياء ذكرى ضحايا الاهراب

מרכז הועדה רשות