הודעה מס' 1 ממטה הבחירות

 

חלוקת חוברות הגשה של רשימות מועמדים והצעות מועמד תחל  יום חמישי 24.8.2023 החל משעה 17:00 עד שעה 19:30

ובנוסף יום שלישי 29.8.2023.

החל משעה 16:30 עד שעה 17:30.

אפשר לקבל החוברות ממשרד מנהל הבחירות עיריית כפר קרע קומה 1

 

מס נייד מנהל הבחירות גואד אגבאריה

0506202532

 

בברכה,

גואד אגבאריה

מנהל בחירות משרד הפנים