טבלת מבחן הכנסה

​טבלת מבחן הכנסה מעודכנת לשנת 2017

מספר נפשות​​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016​
1​​​ עד 2,838 מעל 2,838 עד 3,263 מעל 3,263 עד 3,689
2​עד 4,256​ מעל 4,256 עד 4,895 מעל 4,895 עד 5,533
3​עד 4,938​ מעל 4,938 עד 5,67 מעל 5,678 עד 6,419​
4​ עד 5,619 מעל 5,619 עד 6,462​ מעל 6,462 עד 7,30
5​ עד 6,919 מעל 6,919 עד 7,957​ מעל 7,957 עד 8,994
​6 עד 8,219 מעל 8,219 עד 9,451​ מעל 9,451 עד 10,684​
שיעור הנחה​ 60%​ 40%​ 20%

 

נפשות​​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016​
7​ עד 9,519​ מעל 9,519 עד 10,946מעל 10,946 עד 12,374
8​ עד 10,818מעל 10,818 עד 12,441מעל 12,441 עד 14,064
9​ עד 12,118מעל 12,118 עד 13,963מעל 13,963 עד 15,754
10 ומעלה​ עד 1,346 לנפשעד 1,548 לנפשעד 1,750 ומעלה לנפש
שיעור הנחה​ 70%​ 30%​ 30%

 

הבהרות

(1) הכנסה - כהגדרתה בתקנה 2 (א)(8).

  • מתן הנחות כלכליות אינו חובה על פי חוק ובסמכות המועצה לאמץ את כללי ההנחה.
  • מליאת המועצה החליטה על אישור ההנחות בהתאם לטבלה המפורטת לעיל.
  • מליאת המועצה הסמיכה את ועדת ההנחות לאשר עד 20% תוספת להנחות אלו במקרים מיוחדים.
  • המבקש לקבל תוספת הנחה כאמור יפנה למחלקת הגבייה ויצרף מכתב בקשה מנומק בצירוף מסמכים או חוות דעת מחלקת הרווחה.
  • הבקשה תועבר לדיון והחלטה של ועדת הנחות.