דרושים

 *המכרז  מופנה לגברים ונשים כאחד.

  
  
  
  
הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז: לתכנון הציר המסחרי בכביש הראשי חדש26/1916/02/202005/03/2020 12:00
מנהל/ת חשבונות ראשי/תחדש04/202013/02/202028/02/2020 12:00
קבלת הצעות מחיר לקבלת שירותי איסוף, פינוי פסולת ביתיתמכרז פומבי מס' 05/2027/01/202020/02/2020 12:00