דרושים

 *המכרז  מופנה לגברים ונשים כאחד.

  
  
  
  
מכרז פומבי מס' 07/2007/20 26/03/202020/04/2020 14:00
מכרז פומבי מס' 10/2010/2026/03/202029/04/2020 12:00
הקמת בית אבלים- בית אלדיאפה - כפר קרע08/202025/03/202023/04/2020 12:00
הקמת בית אבלים- בית אלדיאפה08/202024/03/202023/04/2020 10:00