נגישות - מידע על התאמות נגישות

​רכז נגישות: סופיאן עסלי 
טלפון: 0747558636  שלוחה 103 ​
נייד: 054-2869037
דוא"ל: aslysofian@gmail.com

פרויקטים קהילתיים

מוסדות ציבור מונגשים

​להלן מידע על מוסדות ציבור המונגשים בישוב:

מס'שם מוסד / רחוב / צמתים / מקוםסטטוס הנגשת מבנה שירותים ניתנים 
1גני ילדים אלבירנגיש גן ילדים 
2ביה"ס יד ביד (גשר על הואדי) נגישב"ס 
3ביה"ס חטב - ב' אלסלאםנגישב"ס 
4ביה"ס תיכון ע"ש אחמד ע. אללה יחיא נגיש+ נרכשה מעלית ב"ס 
5גן ילדים סטאלין מזרח נגיש גן ילדים 
6גני ילדים סטאלין נגישגן ילדים 
7מעון יום סטאלין נגישמעון יום 
8מסגד עומר בן אלח'טאב נגישמסגד
9גני ילדים אלג'ולן  נגישגן ילדים 
10מסגד  אלנור נגישמסגד 
11מרכז עוצמה - רווחהנגיש שירותי רווחה 
12ביה"ס יסודי א' נגיש ב"ס 
13גני ילדים אלמפאחרנגיש גן ילדים 
14מפעל שיקום נגיש מפעל שיקומי 
15ביה"ס יסודי - ג' אלמוסתקבל נגיש ב"ס 
16מבנה המועצה + מחסני פס"ח - מל"ח נגיש ניתני שירות - מועצה 
17מסגד אלחוארנה נגיש מסגד
18ביה"ס יסודי - אלחוארנה נגיש - נרכשה מעלית ב"ס 
19מתנ"ס וספרייה נגיש מתנ"ס וספרייה ציבורית 
20ביה"ס אלכיאן - " אוטיזים "נגיש ב"ס 
21מרכז יום לקשישנגיש מועדון קשיש
22גני ילדים אלסנדחאוי נגישגן ילדים 
23מסגד אלסנדחאוי נגיש מסגד 
24קופ"ח מאוחדת נגיש מרפאה
25מרפאת השן נגיש מרפאה 
26מסגד פאטמה אלזהראאנגיש חלקית הוכנה תוכנית להשלמה 2018 מסגד
27מסגד קובאאנגיש חלקית הוכנה תוכנית להשלמה 2018 מסגד
28גני ילדים אלחוארנה " אוטיזם "נגיש גן חינוך מיוחד 
29דוארנגיש דואר
30מועדונית משפחתיתנגיש שירותי רווחה 
31מרכז יום לבוגר +21 וכיתות מע"שנגיש מעון יום שיקומי 
32ביה"ס אלנהדא חט"ב + תיכוןנגיש ב"ס 
33ביה"ס יסודי אלנהדא- פרטינגיש ב"ס 
34מעון יום אלג'ולאן - מעונות סלאםנגיש מעון יום 
35מרכז נתיבים להורותנגיש שירותי רווחה 
37מרכז פיס קהילתי - אולם ספורט סטאליןהוכנה תוכנית לביצוע במהלך 2017ספורט 
38מגרש כדורגל עירוני הוכנה תוכנית לביצוע במהלך 2018-17ספורט 
39גני ילדים אלערק הוכנה תוכנית לביצוע 2018גן ילדים 
40גני ילדים אלעדאשי הוכנה תוכנית לביצוע 2018גן ילדים 
41טיפת חלב - ב' סטאלין הוכנה תוכנית לביצוע 2018טיפת חלב 
42מסגד נדאא אלחק תוכנית בהכנה ל לסידורי הנגישות 2019-20מסגד
43ביה"ס טכנולוגי- בשכירות הבניין יועבר למקום נגיש בשנת 2018-19ב"ס 
44מרכז נעמת -בשכירותהועברה הנחייה למרכז נעמ"ת לביצוע סידורי נגישותב"ס 
45ביה"ס חט"ב - א' אבן סינאביצעו סידורי נגישות ב"ס 
47טיפת חלב ג' - אלערק הוכנה תוכנית לביצוע 2018מסגד 
48מש"קהוכנה תוכנית לביצוע במהלך 2018-17שיטור קהילתי 

הערות   

  • ההשלמות בביצוע סידורי הנגישות בחלק המבנים המופעים בטבלה בהתאם לסקר נגישות שבוצע ע"י משרד הפנים ותוקצב לביצוע לשנת 2016-18, טרם בוצע.
    חידוש חניות לנכים בסביבת בתי ספר וגני ילדים מונגשים יעברו חידוש וסימון צבע במהלך חופשת הקייץ הנוכחית ולפני פתיחת שנת הלימודים.    
  • כל המבנים שהונגשו בהתאם לדווח נגישות שנערך ע"י יועץ נגישות בניין קיים או בניין חדש .