מפקח על התכנון והבנייה
מספר מכרז:מכרז פנימי\חצוני מס 1/2019 ,2/2019 (הארכה)
תאריך פרסום:15/03/2019
תאריך אחרון להגשה:01/04/2019 12:00

היקף ההעסקה : 100%
דרגת המשרה ודירוגה:
מח"ר/ הנדסאים 37-40
מפקחים שמליאו תפקידים החל ממועד חתימה על ההסכם הקיבוצי בוועדות מתאריך 11/6/2015 יהיו
זכאים לתוספת דרגה למתח הדרגות לעיל )
37-4
כפיפות מנהל: הפיקוח

תיאור התפקיד

פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות.
איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון.
עיקרי התפקיד:

  1. פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון.
  2. איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון.
  3. מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה .

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

  1. בעל תואר בהנדסאות בניין או הנדסאי אדריכלות או לחלופין בעל תואר אקדמי , ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה , או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.
  2. המפקח יחויב לסיים בהצלחה – קורס תוכנית הכשרה למפקחים על הבנייה כולל סמכות שוטר
    , לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו . עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור .

הוועדה תיתן עדיפות למפקח בעל סמכות שוטר .

לימודים משלימים , השתלמויות מקצועיות וקורסים המתייחסים להשתלמויות בנושאי חוק התכנון והבנייה. השתלמויות בנושאי פיקוח בנייה )יתרון(.

דרישות נוספות

  • שפות – עברית ברמה גבוהה, ערבית .
  • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE  רישום פלילי – העדר רישום פלילי
  • רישיון נהיגה – בתוקף 

מנהלה

המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב על גבי טופס הגשת מועמדות למכרז/משרה, בצירוף קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה, לוועדה המקומית עירון בדואר אלקטרוני m.mostafa10.h@gmail.com : או במסירה ידנית בוועדה המקומית עירון למר מוסטאפא
מחאג'נה.

מועד פרסום המכרז: 15.03.2019
בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 1.4.2019 שעה 12:00
וניסיון בעבודה.

יש לציין את שם המכרז/משרה על גבי טופס הגשת מועמדות.
איש קשר למכרז זה:
מוסטפא מחאג'נה  0523378669 או 04-6351789

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת
המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/ משרה.

על פי הוראות חוק השוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 . המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.