בודק בקשות להיתר (רישוי)
מספר מכרז:מכרז פנימי/ חיצוני מס' 03/2019
תאריך פרסום:15/03/2019
תאריך אחרון להגשה:01/04/2019 12:00

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג הנדסאים/ מח"ר/מהנדסים 37-42 או חוזה אישי דירוגי בכפוף לאישור משרד האוצר .
היקף העסקה: 100% לכל משרה )סה"כ 2 משרות למכרז זה.
מקום העבודה: בניין הוועדה לתכנון ובניה "עירון"

תיאור התפקיד

 • בדיקה ובחינת הבקשות למתן היתרי בניה המוגשות למחלקה )כולל תצר"ים, שימושים חורגים.
 • הכנת הבקשות וחוות דעת מקצועיות בבקשות להיתרי בניה בוועדות התכנון הסטטוטוריות פעילות בממשק ובתיאום עם ארכיבי הרישוי שבאחריות המחלקה.
 • מעקב ווידוא מילוי כל התנאים שנקבעו ע"י וועדת התכנון המקומית וביצוע כל השלבים לצורך הוצאות היתרי בניה עפ"י חוק, בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים.
 • כל זאת על פי חוק התכנון והבניה, תיקוניו ותקנותיו ובהתאם לתוכנית בניין עיר, תוכנית מתאר, אמות מידה מקצועיות.
 • קבלת קהל ומענה טלפוני.
 • משימות המוטלות ע"י מהנדס הוועדה ומנהל מחלקת רישוי בתחום הרישוי והתכנון.

תנאים ודרישות

השכלה ודרישות מקצועיות

 • מהנדס אזרחי /אדריכל /הנדסאי בניין / הנדסאי אדריכלות.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי

 • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בנושא עריכת בקשות להיתרי בניה בתחום המקצועי) רצוי בוועדה מקומית( .ידיעת חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 , תיקוניו ותקנותיו, הרישוי בוועדה מקומית .
 • ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות, כולל מעבר תמלילים, ידע וניסיון בהפעלת תוכנת "אוטוקד", ועדיפות לידע תוכנות מחשוב גאוגרפית )כגון מערכת GIS - מערכת ייעוד קרקע עירונית).
 • ידע והיכרות עם מערכת רישוי זמין.

דרישות נוספות

 • שפות- עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- OFFICE . ואוטוקד.

כפיפות: מהנדסת הוועדה

מנהלה

מועד פרסום המכרז: 15.03.2019
בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 1.4.2019 שעה 12:00 .
טפסים להגשת המכרז ניתן להשיג ממשרדי הוועדה המקומית עירון )פנייה במייל או מהמשרדים( או מאתר האינטרנט של הוועדה המקומית עירון.
יש להגיש את הבקשות ב- 5 עותקים.
יש לצרף את המסמכים הבאיים:

 • קורות חיים
 • מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.

יש לציין את שם המכרז/משרה על גבי טופס הגשת מועמדות.
איש קשר למכרז זה:
מוסטפא מחאג'נה : 0523378669 או 04-6351789
הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית
אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/ משרה.
על פי הוראות חוק השוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.