נגישותתוכן מרכזי
 

הממונה על חופש המידע

הממונה על חופש המידע: מוחמד כנאענה – מזכיר המועצה
טל: 04-6356730
מייל:   Kanaani_muh@yaoo.com


חוק חופש המידע,שנכנס לתוקפו במאי 1998- התשנ"ח קובע כי "לכל אזרי ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית" , באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

חוק חופש המידע

 1. קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.
 2. להלן הסכומים המעודכנים :
  • אגרת בקשה למידע : 78 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה
  • אגרת טיפול: החל משעת העבודה השלישית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו- אגרת טיפול בסך של 41 ₪
  • אגרת הפקה: 1.04 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב, או 4.08 ש"ח לדיסקט מחשב.
   מבקש המידע ימלא את הטופס המצורף בזה.
  • המועצה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו תוך 30 יום.
  • החליטה המועצה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטה תוך 15 יום.
  • דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע: מר מוחמד כנאענה.

 
מוחמד כנאענה

מזכיר המועצה וממונה על חופש מידע

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2010

 • מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת: 7
 • בקשות שניתן להן מענה חיובי מלא: 7

הבקשות נענו בשלמות תוך חודש ימים לכל היותר.
 

רשם: מוחמד כנאענה, מזכיר המועצה וממונה על חופש מידע

הממונה על חופש המידע